Stávka

Zveřejněno: 21. 11. 2023, zapsal: Věra Zagorová, přečteno: 246x

Přestože naše škola zůstane v pondělí  27. 11. 2023 pro Vaše děti OTEVŘENA,

VYJADŘUJEME PODPORU S VÝSTRAŽNOU JEDNODENNÍ  STÁVKOU  DNE 27. 11. 2023  

 

A SOUHLASÍME S DŮVODY, PROČ ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ STÁVKU   VYHLAŠUJE.

I když jsme si vědomi složité finanční situace, jsme přesvědčeni, že současná

plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého školství.

Jedná se především o:

● Dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství.

● Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky,

     bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol.

● Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní

     psychologové apod.).

● Avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti.

● Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku

     (PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají

     intenzivně ke zkvalitnění výuky.

● Snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze    

     realizovat probíhající inkluzi v současné podobě.

● Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol

     (například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování   

     učebnic a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.).

 

Jsme přesvědčeni, že právě v době krize lze dokázat konkrétními opatřeními

skutečné priority státu.

DĚKUJEME, ŽE SDÍLÍTE A CHÁPETE NAŠI PODPORU, KTEROU VYJADŘUJEME ALESPOŇ TOUTO CESTOU.

 Pracoviště Saská zůstává bez omezení, stravování bude zajištěno.

Na pracovišti Pohádka se pracovnice kuchyně a paní uklízečky zúčastní této stávky, je nutné,  abyste dětem přichystali vlastní stravu.