Charakteristika třídy

V naší třídě je zapsáno 24 dětí 5-7 letých,  3 děti mají odklad školní docházky.

Třída je vybavena novým nábytkem, dostatečným množstvím hraček (nabídka se dle možností stále doplňuje).

Motto třídy 

"Stromy jsou básně, které země píše do nebe." (Ch. Fibrin)

Uvítání ve třídě "Stromeček"

Levou nohu k pravé noze (stoj spatný, připažit)
    přisuň pěkně pomalu.
    Hlavu vzhůru, stoupni rovně (stoj spatný, vzpažit) 
    ruce zvedni nad hlavu.
    Jsi strom, který listy má (třepej prsty)
    a když vítr zafouká,
    větve tvoje rozhoupá.
    Fouká, fičí, větve sklání, (mírné úklony vpravo, vlevo)
    vpravo, vlevo se uklání. (úklony větší)
    Až ten vítr odlétne, (nádech, výdech, připažit)
    stromeček si oddechne.