Třídní vzdělávací program

  • v letošním školním roce pracujeme s knihou L. Štíplové "Příhody malého Kořínka", po celou dobu nás bude skřítek Kořínek provázet a budeme s ním společně objevovat svět.
  • respektujeme individuální potřeby dětí
  • vytváříme klidné a přátelské klima třídy
  • dáváme dětem dostatek času pro volnou hru, děti mají možnost ji dokončit nebo v ní později pokračovat
  • na děti nespěcháme, atmosféra ve třídě je klidná, pohodová a optimistická
  • při pobytu venku zařazujeme různé výchovně vzdělávací činnosti a snažíme se co nejvíce času trávit v přírodě
  • zaměřujeme se na rozvoj kamarádských vztahů mezi dětmi a dodržování pravidel soužití (vytvoření piktogramů)
  • posilujeme obranyschopnost a fyzickou zdatnost dětí (solná jeskyně, delší pobyt venku, pravidelné cvičení v tělocvičně)
  • všestranně rozvíjíme osobnost každého dítěte tak, aby bylo vybaveno do života základními znalostmi, dovednostmi a návyky
  • hrajeme si, malujeme, zpíváme, tančíme, sportujeme, cvičíme, učíme se porozumět textu....

"Stromy"

Jiří Žáček

Vzduch a slunce stromům stačí,

vodu pijí ze země,

kolébají hnízda ptačí,

šeptají si tajemně.

Možná, že mi tiše poví:

Neboj se a pojď k nám blíž.

Celý svět je pohádkový, víš?