Pravidla třídy

1. Umím se přivítat a rozloučit, při pozdravu se podívám do očí.

2. Používám slovíčka prosím a děkuji.

3. Když chci odejít ze třídy, řeknu to paní učitelce.

4. Neskáču do řeči paní učitelce ani kamarádovi, ale počkám, až domluví.

5. Když potřebuji pomoc - požádám kamaráda nebo paní učitelku.

6. Pomáhám ostatním, pokud o moji pomoc požádají.

7. Neubližuji ostatním.

8. V prostoru mateřské školy se pohybuji tak, aby nedošlo k úrazu (neběhám).

9. Vše, co si půjčím, vrátím na své místo.

10. Mluvím slušně a pravdu.