Školní stravování

V 9.00 hod. přesnídávka, v 11.45 hod. oběd, ve 14.00 hod. svačina. Při včasném příchodu do mateřské školy (od 6.00 do 7.00 hod.) je možné přinést dítěti snídani z domova.

Pitný režim je zajištěn po celý den (od 7.15 hod.).