1. Vyplňte elektronickou „Žádost o přijetí“. Vyplněné údaje se zobrazí rovněž v „Evidenčním listu“

a v „Čestném prohlášení k očkování“, zde je nutné ještě doplnit chybějící údaje.

Pořiďte kopii očkovacího průkazu dítěte.

Pořiďte kopii rodného listu dítěte.

 

Dokumenty nezapomeňte podepsat a doručit do MŠ!

 

2. Při rozhodování o přijetí dítěte bude postupováno dle správního řádu a příslušné směrnice „Kritéria pro přijímání dětí“ k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

 

3. Registrační číslo bude odesláno elektronicky.

 

4. Rozhodnutí o nepřijetí

Žadatelům, kterým ředitelka nevyhoví, bude před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (ve dnech 19. 5. a 20. 5. 2020 - dle předchozí telefonické domluvy).

 

5. Rozhodnutí o přijetí

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

S výsledkem budete seznámeni 21. května 2020 - zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly: na přístupném místě ve škole (na vstupních dveřích),

na webových stránkách školy (www.skolkarokycany.cz).

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

 

6. Schůzka pro rodiče přijatých dětí proběhne dne 18. 6. 2020 v 16. 00 hod.

na pracovišti „Saská“ (pro rodiče dětí přijatých na pracoviště Saská),

na pracovišti „Pohádka“ (pro rodiče dětí přijatých na pracoviště Pohádka).

 

7. V týdnu od 24. do 28. srpna, přinesou rodiče přijatých dětí do MŠ vyplněné dokumenty – Dohodu o předávání dítěte, Souhlas se zpracováním osobních údajů, Dotazník, Přihlášku ke stravování a Souhlas k inkasu. Je možné domluvit platbu v hotovosti.

Po doložení těchto dokumentů mohou děti nastoupit do MŠ.