Termín zápisu

Zápis do MŠ byl vyhlášen v  Mateřské škole Rokycany, U Saské brány na:

  • 11. 5. 2020 pracoviště Saská
  • 12. 5. 2020 pracoviště Pohádka.

Registrační číslo:

 Bude přiděleno v den zápisu.

Při rozhodování o přijetí dítěte:

Bude postupováno dle správního řádu a příslušné směrnice „Kritéria pro přijímání dětí“ k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Rodiče v den zápisu odevzdají:

Rozhodnutí o přijetí:

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

S výsledkem budete seznámeni 21. května 2020 - zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly: na přístupném místě ve škole (na vstupních dveřích), na webových stránkách školy (www.skolkarokycany.cz). Seznam přijatých dětí bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí:

Žadatelům, kterým ředitelka nevyhoví, bude před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (ve dnech 19. 5. a 20. 5. 2020 - dle předchozí telefonické domluvy).

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude předáno v písemné podobě.

Schůzka pro rodiče přijatých dětí:

Proběhne dne 18. 6. 2020 v 15. 15 hod.:

  • na pracovišti „Saská“ (pro rodiče dětí přijatých na pracoviště Saská),
  • na pracovišti „Pohádka“ (pro rodiče dětí přijatých na pracoviště Pohádka).

Před nástupem do MŠ, nejlépe v týdnu od 24. do 28. srpna, přinesou rodiče přijatých dětí do MŠ vyplněné ostatní dokumenty – Dohodu o předávání dítěte, Souhlas se zpracováním osobních údajů, Dotazník, Přihlášku ke stravování a souhlas k inkasu. Je možné domluvit platbu v hotovosti. Po doložení těchto dokumentů mohou děti nastoupit do MŠ.