Další aktivity - rozšiřující nabídka vzdělávání

Na naší škole můžeme kromě standardní výchovné práce se zařazovanými prvky tvořivé dramatiky nabídnout rodičům práci s dětmi v těchto oblastech:

  • Tělovýchovná cvičení: Děti cvičí v tělocvičně s využitím nářadí a náčiní.
  • Keramická dílna: Děti rozvíjí jemnou motoriku ruky, fantazii a tvořivost.
  • Veselé zpívání: Děti se učí se samostatnému a sborovému zpěvu.
  • Předplavecký výcvik: Děti se seznamují se základy plaveckých dovedností (hry ve vodě).
  • Kurz bruslení: Děti získávají základy správné techniky bruslení pod vedením zkušených instruktorů (hry na ledě).
  • Solná jeskyně: Děti hrají hry a plní zábavné úkoly se skřítkem Solánkem v příjemném prostředí solné jeskyně.
  • Lyžařský výcvik: Děti získávají základy správné techniky lyžování pod vedením zkušených instruktorů (hry na sněhu).