Charakteristika třídy

 

Naši třídu navštěvuje 24 dětí 3 – 5letých. Ve třídě je 9 dívek a 15 chlapců. Hravou formou rozvíjíme všestranně dětskou osobnost, podporujeme dětská přátelství, vytváříme pohodové prostředí. Důležitá je pro nás volná hra, která je v tomto věku hlavním prostředkem učení. Nejdůležitější učení je to, které ovlivňuje chování a na které si dítě přijde samo. Potřebují mít dostatek času na snění a objevování světa po svém a to jim umožňujeme.

Ve školce se snažíme vytvářet prostředí duševní pohody pro všechny zúčastněné bez strachu a stresu. Spokojená učitelka – spokojené dítě – spokojená rodina. Věnujeme se logopedické prevenci z důvodu častých logopedických vad. Vzhledem ke složení třídy se zaměříme na rozvíjení obratnosti ruky s využitím plastelíny, navlékáním korálků, stavěním z kostek a vytrháváním papíru. Hrajeme na hudební nástroje a rádi zpíváme, a proto vedeme děti k radosti ze zpěvu a hudebně pohybových činností. Vedeme děti ke zdravému pohybu venku i uvnitř při každé příležitosti. Respektujeme individualitu každého dítěte.

S dětmi jsme si stanovili pravidla, které si připomínáme s pomocí piktogramů.

 

Motto třídy:

Červík Pepík v jablíčku

má červenou čepičku,

je to hodný kamarád,

chce si s námi tady hrát.