Pravidla třídy

  1. Ve třídě, v šatně, na chodbách a v umývárně chodíme pomalu (abychom neublížili sobě a ostatním dětem). Pozor! Mokrá a postříkaná podlaha je nebezpečná.
  2. Umíme pozdravit (podívat se při pozdravu do očí), o něco požádat, za něco poděkovat.
  3. Hluk a křik nám škodí, dohodneme se bez hádek a žalování. Mluví vždy jen jeden (neskáčeme druhému do řeči).
  4. Všechny hračky mají své místo, neničíme úmyslně kamarádovu hru a práci.
  5. 3x a dost (2x máme pozor dát a po třetí poslouchat).
  6. Umíme vyhrávat, ale i prohrávat (nevztekáme se, nepovyšujeme se nad druhým, ani neponižujeme).
  7. Pokud na něco sami nestačíme, požádáme o pomoc nejprve kamaráda, pokud nenajdeme společné řešení, požádáme pak o pomoc paní učitelku.
  8. Nebereme si nic, co nám nepatří (co není naše, je cizí).
  9. Nemluvíme hrubě a nechováme se hrubě (jsme slušné děti), hezky se oslovujeme, pomáháme si a umíme se rozdělit.