Třídní vzdělávací program

  • vedeme děti k samostatnosti v běžných denních činnostech
  • poskytujeme dostatek času na volnou hru
  • věnujeme dětem individuální přístup v době spaní: Děti které neusnou si mohou prohlížet časopis či knihu.
  • dbáme na logopedickou prevenci
  • rozvíjíme lásku ke zpěvu, k hudbě, hudební dramatizaci
  • vedeme děti ke ohleduplnému chování a pomoci kamarádům, kteří nejsou tak zdatní  (pomoc, solidarita)
  • podporujeme nadané děti
  • vedeme děti ke zdravému pohybu a radosti z něj, vhodně rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku