Vizualizace 3D - MŠ Saská
Informace o zápisu do MŠ
Vizualizace 3D - MŠ Pohádka


CO SE DĚJE V NAŠÍ ŠKOLE

Zveřejněno: 26. 2. 2024, zapsal: Marie Šašková, přečteno: 96x
jskf dfg

Dnes jsme měli možnost navštívit první třídy ZŠ TGM v Rokycanech. Paní učitelky si připravily pro děti zajímavou ukázkovou hodinu, kde si společně naši předškoláci a žáci prvních tříd vyzkoušeli různé aktivity. Naučili se motivační básničku o bublině, seznámili se s písmenem B, pracovali s interaktivní tabulí a na závěr ...


Zveřejněno: 23. 2. 2024, zapsal: Bohumila Choulíková, přečteno: 131x
Masopustní veselice 3 Masopustní veselice 2 Masopustní veselice

Velké pozdvižení dozajista zažili přihlížející ve čtvrtek 15.2.  dopoledne na rokycanském náměstí. Krátce před jedenáctou hodinou jsme se totiž v průvodu masek laufrů pomalu začínali „nasouvat“ na jeho volné prostranství. K nám se ve stejnou dobu připojily další dva průvody masek, abychom zde společně a hlavně stylově zakončily masopustní ...


Zveřejněno: 23. 2. 2024, zapsal: Lucie Brabcová, přečteno: 17x
sasfda jhgffdds

Tento týden jsme si opravdu užili. Děti poznávaly lidské tělo a dozvěděly se, jak pečovat o své zdraví. V rámci tématu k nám do třídy zavítala paní lektorka z programu Zdravá 5 – to je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl ...


Zveřejněno: 21. 2. 2024, zapsal: Svejkovská Radka, přečteno: 137x
xxccccc xxxcc

V pondělí 15.1. byla zahájena první lekce bruslení na ledě na zimním stadionu v Rokycanech všech předškolních dětí nebo již bruslících dětí z MŠ Pohádka, které o bruslení projevily zájem. Kurzu se účastnily děti ze třídy Sluníček, Berušek a Dráčků v hojném počtu. Z třídy Dráčků se až na ...


Zveřejněno: 21. 2. 2024, zapsal: Ilona Kočová, přečteno: 134x
sypu 3 sypu 2

Lednové téma jsme začali zimou, jak jinak. Trochu jsme už zapomněli, co to ta zima je a jak nás dokáže potrápit. A co je to ta zima? O tom jsme zpívali, jak dokáže kouzlit …. zkoušeli jsme pokusem s lahví a balonkem v mrazu/ teple, nechali zmrznout roztok slaný/ sladký a ...


Zveřejněno: 20. 2. 2024, zapsal: Miroslava Klírová, přečteno: 118x
ydgi sdfh

Uplynulé dva týdny ve Stromečku probíhalo masopustní veselí. Zajímali jsme se o lidové tradice, proč se masopust slaví a jak dlouho trvá.  Děti si připravovaly karnevalové čepice, zdobily třídu, učily se nové písně a hudebně – pohybové hry. Společně se třídou Jablíčko jsme si v tělocvičně zacvičili na motivy pohádky „O ...


Zveřejněno: 19. 2. 2024, zapsal: Svejkovská Radka, přečteno: 140x
zzuu yy

Jelikož se ve čtvrtek 8.2. chystala v MŠ celoškolní akce Karneval a hned za týden i Masopustní průvod na náměstí, už od úterý začaly veliké přípravy. Dozvěděli jsme se spousty nových informací, proč se karneval slaví, co je to Masopust a odkdy dokdy trvá, a také proč se dělá ...


Zveřejněno: 17. 2. 2024, zapsal: Michaela Matysová, přečteno: 135x
1dbde3ce 421ed65d

Na dva dny se ze Sluníček staly dělníci a společnými silami postavily Karlův most na který jsme použily pomůcky z projektu Malá technická univerzita . Nejprve jsme si však pověděli pověst o nejznámějším králi Karlu IV., kdy se děti dozvěděli co se všechno musel naučit aby se stal králem, jak vybudoval ...


Zveřejněno: 14. 2. 2024, zapsal: Michaela Matysová, přečteno: 118x
ecf60f0a 95189e1bs

Další profesi kterou si Sluníčka doslova osahala byl opravář/truhlář. Děti zatloukaly hřebíky do polystirenu, vyzkoušely si bezpečné řezání dřeva, šroubování a prohlédly si různé druhy náčiní, s kterými jsme se domluvili, že až bude hezké počasí, si něco vyrobíme na zahradě.


Zveřejněno: 12. 2. 2024, zapsal: Věra Zagorová, přečteno: 251x
dafvdfv sůjvlsjvpo

V naší školní kuchyni se konal praktický kuchařský workshop určený pro školní jídelny základních a mateřských škol pod vedením profesionálního šéfkuchaře Víta Kudrny. Tato akce byla realizována v rámci projektu MAP IV. Navštívily nás kuchařky a vedoucí jídelen z Mlečic, Holoubkova, Hrádku, Kamenného Újezdu, Radnic, Kařeza a Rokycan. Workshop se ...