Provoz školy

Zahájení provozu: 6:00 hodin
Konec pracovní doby: 16:00 hodin
Příjem dětí do: 8:15 hodin (pozdější nástup musí být vždy domluven s třídní učitelkou)
Děti je možné vyzvednout:

po obědě od 12:15 hodin do 12:30 hodin

odpoledne od 14:15 hodin do 16:00 hodin

Odchod dětí v jiném čase je možný na základě domluvy s třídní učitelkou.