Režim dne

 6.00 - 9.00                 

volné hry dětí, individuální a skupinové práce, úklid hraček, ranní cvičení, pohybové hry, ranní kruh

 9:00 - 9:15 svačina, hygiena
 9.15 – 9.45

motivační činnost, řízená činnost dle tematického celku

(frontální, skupinová, individuální) 

 9.45 - 11:45

pobyt venku, řízená i spontánní činnost dětí, volné hry, pohybové hry

 11:45 - 12:15 hygiena, oběd
 12:15 - 12.30 odchod dětí po obědě, příprava na odpočinek
 12.30 – 14.00

četba pohádky, odpočinek na lehátkách  (nejst. a nespavé děti do 13.30, později 13.00 hod.)

 14.00 – 14.15

hygiena, svačina

 14.15 – 16.00

spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté pedagogem, v letním období

pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod z MŠ

Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.