OPVVV, VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Mateřská škola je realizátorem projektu s názvem: Saská brána otevřená, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003351 v rámci Výzvy č. č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony PRO MŠ A ZŠ I., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

  • Doba realizace: od 1. 1. 2017 do 31. 12 .2018
  • Finanční výše podpory: 708 864 Kč
  • Podpořeno: Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Bližší informace naleznete v přiložením dokumentu:

file icoopvvv-vyzva-c-02_16_022.pdf