OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY II.

Mateřská škola Rokycany, U Saské brány, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: Mateřská škola Rokycany, U Saské brány – ŠABLONY II., reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011535 v rámci Výzvy č. 02_18_063 ŠABLONY II., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 1. 2019 do 31. 12 .2020

Finanční výše podpory: 906 970,-- Kč

Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

 

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Mgr., Bc. Věra Zagorová, ředitelka organizace
371 722 650, saska@skolkarokycany.cz

 

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

 

MATEŘSKOU ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

2.I/1

Školní asistent – personální podpora MŠ

2.I/6

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - téma ICT

2.I/8

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/ školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

file icoOPVVV Šablony II.pdf