Integrovaný blok

„Sluneční čarování“ (březen, duben, květen)

Žluté slunce vyjadřuje potřebu světla a tepla, pozitivní energie, vyjádření radosti.

Záměrem v tomto bloku je:
 • zařazování her a praktických činností uvádějících dítě do světa lidí;
 • zaměření na bezpečné chování na silnici;
 • vytváření citových vztahů k lidem ve svém okolí, vztahy rozvíjet a plně prožívat;
 • zkoumání přírody v jarním období;
 • částečná orientace v čase;
 • životní podmínky zvířat, péče o zvířata a jejich mláďata;
 • pozorování stavu životního prostředí;
 • poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů;
 • zmapování sluneční soustavy;
 • podpora dětí v komunikaci a samostatném projevu
 • zařazování individuálních a skupinových grafomotorických cvičení
 • podpora předmatematických čiností
 • zařazování aktivit podporujících správnou výslovnost
 • žluté sluníčko – potřeba světla a tepla.