Integrovaný blok

„Podzimní jablíčkování“ (říjen, listopad)

Červené jablíčko vyjadřuje potřebu zdravé výživy, aktivity a vitality, získávání síly.

Záměrem v tomto bloku je:
 • vzájemné bližší poznávání dětí s kamarády ve třídě, navozování přátelství ale i  ostatních zaměstnanců a dětí z jiných tříd;
 • posilování empatie;
 • osvojování si stanovených pravidel skupiny ve třídě, zařazování dalších rituálů;
 • vnímání a rozlišování pomocí všech smyslů;
 • seznamování dětí s místem a prostředím, ve kterém žije a vytváření pozitivního vztahu k němu;
 • získání povědomí  o zásadních a viditelných změnách v živé i neživé přírodě;
 • sledování počasí a vliv chladnějšího počasí na naše zdraví; 
 • zmapování podzimní přírody, rozšiřování znalostí v oblasti ovoce a zelenina, podzimní plody, stromy;
 • procvičování základních pohybových dovedností;
 • podpora dětí v komunikaci a samostatném projevu
 • zařazování aktivit podporujících správnou výslovnost
 • zařazování individuálních a skupinových grafomotorických cvičení
 • podpora předmatematických činností
 • červené jablíčko – potřeba zdravé výživy.