Integrovaný blok

„Místo papírových DRAKŮ snáší se andílci z nebeských mraků“  (prosinec)

Snad nejkrásnější období roku, splněné sny a přání, andělsky rozzářené dětské oči. Období zahalené tajemnem, dětskou fantazií a vírou. 

Záměrem v tomto bloku je:
  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí;
  • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření);
  • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat;
  • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit;
  • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních;
  • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímata přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané;
  • rozvoj společenského i estetického vkusu.