Integrovaný blok

„SLUNÍČKO méně hřeje, podzim se směje“ (říjen, listopad)

Paprsky slunce padající do zářivě barevných listů stromů, to je krásná pohádka sama o sobě. Vyprávění a prožívání různých příběhů a pohádek je možné i za sychravého počasí, které podzim jistě také přinese.

Záměrem v tomto bloku je:
  • uvědomění si vlastního těla;
  • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností;
  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování);
  • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení;
  • rozvoj schopnosti sebeovládání;
  • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.);
  • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.);
  • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.