Integrovaný blok

„Všude zima, mráz, SKŘÍTCI staví z ledu hráz“ (leden, únor)

Kouzlení královny zimy, krajina pokryta sněhem a ledem působící čistě a okázale. Rozličné sněhové dobrodružství, ale též pohádkové příběhy z přepychových zámků i z prostého prostředí, bál plný karnevalových masek. 

Záměrem v tomto bloku je:
  • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti;
  • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie;
  • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla);
  • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání;
  • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci;
  • rozvoj kooperativních dovedností;
  • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí;
  • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám.