Integrovaný blok

„Království stromů“  (květen,červen)

Zelený strom vyjadřuje potřebu neporušené přírody, důležitost relaxace, přirozenosti.

Záměrem v tomto bloku je: 
 • zařazování činností zaměřených na poznávání sociálního prostředí rodiny;
 • zapojování rodiny do aktivit MŠ;
 • rozloučení se „školáky“ (zhodnocení, co všechno jsem se ve mateřské škole naučil, co už umím nakreslit, sestavit, zazpívat, vyprávět….);
 • zmapování vývoje člověka;
 • poznávání města Rokycany a okolí;
 • poznávání České republiky;
 • seznamování se se světem ostatních kultur
 • rozvíjení organizačních dovedností (jakou si zahrajeme hru, jak se hraje, kdo co bude…);
 • zařazování společenských her a aktivit nejrůznějšího zaměření ve třídě i venku;
 • podpora dětí v komunikaci a samostatném projevu
 • zařazování individuálních a skupinových grafomotorických cvičení
 • podpora předmatematických čiností
 • zelený stromeček – potřeba neporušené přírody.